Washington Estonian Society

Järgmised üritusted / Upcoming events:

21. septembril - 1944. aasta suurpõgenemise mälestamine.

September 21st -  Commemoration of the Mass Flight of 1944.

Washingtoni Eesti Selts

WES toob kokku Washington D. C. piirkonna eestlasi ja Eesti sõpru läbi ühiste ürituste, tantsugrupi Pillerkaar ja Washingtoni Eesti kooli tegevuse.

Washington Estonian Society

WES unites local Estonians and friends of Estonia in the greater Washington D. C. area through various events, folkdance group Pillerkaar and the Washington Estonian School.

Tantsugrupp Pillerkaar / Folkdance group Pillerkaar
Eesti kooli lapsed / Estonian School