Washington Estonian Society

Järgmised üritusted / Upcoming events:

Jaanipäeva matk ja veiniistanduse külastamine 23. juunil kell 10:00  - Bull Run-Occoquan Trail Yates Ford Road Trailhead Virginias (aadress 13249-13267 Yates Ford Rd, Clifton, VA 20124). Veiniistandus Paradise Springs Winery aadressiks on 13219 Yates Ford Rd, Clifton, VA 20124.  

Summer Solstice Hike on June 23 at 10am and later at the winery nearby after the hike. Bull Run-Occoquan Trail Yates Ford Road Trailhead is located at 13249-13267 Yates Ford Rd, Clifton, VA 20124, and Paradise Springs Winery address on 13219 Yates Ford Rd, Clifton, VA 20124. 


Washingtoni Eesti Selts

WES toob kokku Washington D. C. piirkonna eestlasi ja Eesti sõpru läbi ühiste ürituste, tantsugrupi Pillerkaar ja Washingtoni Eesti kooli tegevuse.

Washington Estonian Society

WES unites local Estonians and friends of Estonia in the greater Washington D. C. area through various events, folkdance group Pillerkaar and the Washington Estonian School.

Tantsugrupp Pillerkaar / Folkdance group Pillerkaar
Eesti kooli lapsed / Estonian School