Tutvustus / About Us

​Washingtoni Eesti Selts (WES) viib kokku Washington D. C. piirkonna eestlasi ja Eesti sõpru läbi ühiste ürituste ja Washingtoni Eesti kooli tegevuse. 

Meie eesmärk on esindada kõikide eestlaste huvisid Washingtonis – nii põlvkonda, kes pages üle ookeani sõja ja nõukogude režiimi eest, nende USA-s sündinud järeltulijaid, kui ka taasiseseisvunud Eestist saabunud eestlasi ja nende lapsi.

Tänu heale koostööle Eesti saatkonnaga Washingtonis korraldame suure osa seltsi üritusi saatkonna ruumides, nagu näiteks kohtumised eesti poliitikutega, filmiõhtud ja teatrietendused nii täiskasvanutele kui lastele. Washingtoni Eesti Kool tegutseb Läti kiriku ruumides Maryland'i osariigis Rockville's. 

Seltsi tegevusi ja üritusi organiseerib juhatus, kes valitakse kord aastas veebruari alguses toimuval aastakoosolekul.


Praegused WESi juhatuse liikmed:


WESi auliikmeks on Eesti Vabariigi suursaadik Washingtonis.

Washingtoni Eesti Seltsil on maksuvaba staatus 501(c)(3).  EIN 45-0678472.

Siit leiad IRS soovitused annetuste mahaarvamiseks tuludeklaratsiooni täitmisel.

Lisaks saad WESi tegevusele kaasa aidata vabatahtlikuna. Lähema info saamiseks palun võta ühendust WESi juhatusega emaili teel info@washingtonestoniansociety.com

Washington Estonian Society (WES) unites local Estonians and friends of Estonia in the greater Washington D. C. area through various events and the Washington Estonian School.

Our goal is to represent the interests of all Estonians in Washington: the refugees of the Soviet regime, their US-born children, Estonians who have moved here from the newly independent Estonia and their children.

Thanks to the close relationship with the Estonian Embassy in Washington, we organize events such as meetings with Estonian politicians, movie nights and theater performances for both adults and children at the Embassy in Washington D. C. Washington Estonian School meets at the Latvian Church in Rockville, MD.

WES board is elected once a year at the annual meeting in early February. The board members plan and organize the society’s events and activities with the help of volunteers.


The current WES board members:


The honorary member of the society is the Estonian ambassador in Washington. 

Washington Estonian Society has tax-exempt status 501(c)(3).  EIN 45-0678472.

Here you find IRS tips for deducting charitable contributions.

For more information and volunteer opportunities, please contact us by email info@washingtonestoniansociety.com